Pengurusan dan Kakitangan Kolej Ketengah menyertai Bengkel ISO:Development Procedures, Risk and Opportunities

3
2
1

27 - 28 Ogos 2018 : Pengurusan dan Kakitangan Kolej telah menyertai Bengkel ISO:Development Procedures, Risk and Opportunities. Bengkel kali ke 2 ini adalah kesinambungan dari bengkel pengenalan ISO yg telah dijalankan pada 7 hingga 8 Ogos 2018.

Dalam bengkel ini, semua kakitangan dari setiap bahagian diminta untuk membentangkan manual prosedur kerja untuk disemak oleh pihak konsultan yang dilantik. Peserta juga didedahkan dengan strategi pengurusan risiko.

 

You are here:Laman Utama BERITA & AKTIVITI Berita Pengurusan dan Kakitangan Kolej Ketengah menyertai Bengkel ISO:Development Procedures, Risk and Opportunities