Bengkel Pelan Perancangan Strategik Kolej KETENGAH Bagi Tahun 2015 - 2020

 

  1. Menyusun, mengadakan serta mengemaskini perancangan Kolej KETENGAH dengan penjadualan bagi pelaksanaan program pendidikan tinggi;
  2. Membangun program-program pendidikan dan latihan meliputi kolaborasi dengan Agensi Pendidikan di bawah Kementerian Luar Bandar dan Wilayah (KKLW);
  3. Menyediakan model kerjasama dan kaedah pelaksanaan selaras dengan MoU yang telah ditandatangani;
  4. Mengenalpasti peluang-peluang yang wujud dalam usaha meningkatkan potensi Kolej KETENGAH; 
  5. Merangka jadual pelan tindakan yang tepat, cekap dan teratur bagi mencapai matlamat penubuhan Kolej KETENGAH.

Selain dari itu, bengkel ini juga diadakan sebagai medium perbincangan untuk agensi pendidikan berkongsi model kerjasama yang telah berjaya dilaksanakan. Tahniah kepada semua pihak yang menjayakan bengkel ini dan diharapkan ianya akan menjadi satu permulaan bagi kemajuan dan kecemerlangan Kolej KETENGAH di masa akan datang.

You are here:Laman Utama BERITA & AKTIVITI Berita Bengkel Pelan Perancangan Strategik Kolej KETENGAH Bagi Tahun 2015 - 2020